Advies

Verpakken is meer dan een doos. Wist u dat een klein gedeelte van uw totale verpakkingskosten bepaald wordt door de fysieke verpakking; de doos, de kist, de tray etc. Het overgrote deel van uw verpakkingskosten is indirect! Uw kosten ontstaan na de keuze voor een verpakking. Denk maar aan het inpakken, het sluiten, de machine, het onderhoud, de mensen, inefficiŽnte belading, inzakkende verpakkingen, afval, uitval, bederf, slechte presentatie, klachten etc.

Lima zorgt op uw verzoek voor een grondige analyse van uw huidige verpakkingswijze. Dit betekent:
  • een onderzoek naar het volledige logistieke traject vanaf de “productie” tot aan de eindbestemming. Hierbij wordt de huidige manier van verpakken in kaart gebracht.
  • een rapportage van knelpunten en daaraan gekoppeld verbeteringsvoorstellen. Het uitgangspunt blijft altijd; hoe kan het beter en goedkoper.

In samenwerking met de opdrachtgever, wordt een optimalisatievoorstel uitgewerkt waarbij stap voor stap het verpakkingsproces wordt doorlopen. Doelstelling is om te komen tot een verpakkingsconcept waarbij het product op elk niveau in de logistieke keten optimaal beschermd is en de presentatiefunctie van de verpakking verder verbeterd wordt.

U zult versteld staan welke verbeteringen/besparingen vaak nog te realiseren zijn. Indien er aan uw huidige verpakkingswijze niets te verbeteren valt, dan krijgt u d.m.v. deze analyse een duidelijke bevestiging daarvan.

Wat kan Lima voor mij doen?


terug